Inbjudan till föreningsstämma och årsmöte

Välkommen till Stallbacka Företagarförenings föreningsstämma och årsmöte torsdagen den 15 mars 2016 med början klockan 17. Vi bjuder på kaffe o fralla.

 • Vi träffas vid NEVS huvudport Saabvägen 5
 • Vi får en intressant information om NEVS med historik, nuläge och framtida verksamhet.
 • Vi har under året arbetat mycket med miljön och kommer redovisa detta efter NEVS information.
 •  Vi får även upp informationsskyltarna på två ställen i början av mars och de som vill komplettera med egen logga på nedre delen har chans att beställa detta av Jimmie. Den tredje skylten skall ha ett platsgjutet fundament och det är lite osäkert när väderleken tillåter att detta görs.
 • Kostnaden för egen logga med mailadress på av oss tillhandahållen plats är 3 000:- för tre år på en skylt och 7 500:-för 3 år på tre skyltar. Vi har bara 12 skyltar för egen logga mm så först till kvarn gäller. Skyltarna är placerade invid brandstationen, på Kungsportsvägen och kommer placeras vid NEVS vid norra infarten. Vi informerar mer om detta på mötet.

 

Välkomna till en mycket intressant information om NEVS och om vårt arbete inom Stallbacka Företagarförening.

Föreningsstämman hålls efter all information och skall behandla följande frågor:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna samt val av mötessekreterare
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning
 6. Revisorns berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 8. Styrelsens förslag till budget samt årsavgift
 9. Val av ordförande, kassör samt minst tre och högst fem ledamöter
 10. Val av revisor samt ersättare
 11. Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande
 12. Styrelsens eller medlemmars förslag
 13. Mötets avslutning

Kom gärna in med förslag till frågor som ni vill vi skall arbeta med inom föreningen.

Väl mött!

Styrelsen

Anmälan om deltagande sker till

Jimmie Cato senast den 10 mars till: jimmie.cato@mapesweden.se