Nästa möte:

Nästa möte är den 26 mars klockan 16-18 på IQRs konferensrum på Stallbackavägen 26.

 

Detta möte är viktigt för alla företag inom Stallbacka!

Elisabeth Lindroth och Mikael Arvidsson från Trollhättans Gatu- och Parkavdelning börjar med att redovisa förslag till förbättring av miljön på hela Stallbacka där vi företagare kan påverka detta arbete.

Mötet är även ett Föreningsmöte där vi redovisar årets verksamhet och vilka frågor som vi arbetar vidare med.

Vi vill att Du som företagare tar upp frågor som gagnar företagen och Stallbackas utveckling.

Skicka gärna in någon skrivelse innan mötesdagen.

 

Väl Mött!

Styrelsen

Bill Alveros bill.alveros@telia.com                    tel 070 7427164
Jimmie Cato jimmie.cato@telia.com                tel 070 9561450