Skip to main content

Om Stallbacka Företagarförening

Företagareföreningarnas betydelse har ökat under de senaste åren. Det är idag mer aktuellt än någonsin att visa för våra beslutsfattare att Stallbacka näringsliv består av engagerade och intresserade företagare, som har en vilja att vara med och påverka företagandets miljö och villkor.