Trollhättans Gatu- och Parkavdelning har redan påbörjat arbetet med att förbättra miljön inom Stallbackaområdet efter det att Stallbackas Företagarförening i brev och i samråd med Staden fattat beslut om förslag till förbättring av miljön i hela Stallbacka. De gör ett fantastiskt bra arbete och det blir  stor skillnad i miljön efter arbetet genomförts. Arbetet har påbörjats vid Grundbergsvägen.

Elisabeth Lindroth och Mikael Arvidsson från Trollhättans Stad  kommer att presentera ett förslag till åtgärder inom hela Stallbacka vid vårt föreningsmöte den 26 mars klockan 16 på IQR.

 

Vi ser gärna att vi får fler medlemmar i föreningen då vi nu kan påvisa att det föreningen gör,  leder till konkreta åtgärder.

Kontakta Jimmie Cato på mailadressen: jimmie.cato@mapesweden.se för medlemskap.