Styrelsen i den nybildade företagarföreningen på Stallbacka vill med detta brev informera om att vi startat denna förening för att skapa goda möjligheter till samverkan och affärer för oss i området.
Huvudmålet är att tillhandahålla ett forum där vi kan öka intresset för varandra. Vi tror starkt på samverkan där vi delar med oss av våra erfarenheter som kan leda till nya framgångar.

Vi jobbar tillsammans med de andra företagarföreningarna i Trollhättan för att skapa ett så bra samarbetsklimat som möjligt och därmed stärka Trollhättan som etableringsort för såväl nya som befintliga företag.

Vi ansvarar även för dialogen med Trollhättans stad där vi driver gemensamma frågor som miljö och logistik men även rena trivselfrågor i området. Sedan uppstarten har vi skapat en hemsida, sökt upp potentiella medlemmar, haft möten med Trollhättan stad om miljön i vårt område, ordnat en nätverksträff med medlemmar från Trollhättans alla företagarföreningar, mm.

Mötet med Trollhättans stad resulterade i en formell skrivelse till Trollhättans Stad där vi påtalar stadens briser enligt den antagna översiktsplanen för att få till en upprustning av vårt område.