stallbacka

Stallbacka Företagarförening har nu haft sitt första verksamhetsår och därmed sin första föreningsstämma den 26 mars 2015.

Det har varit ett framgångsrikt år med koncentration på att förbättra den yttre miljön som nu har blivit omsatt i handlingsplaner från Trollhättans Stad.

Gatuchefen Elisabeth Linderoth presenterade på föreningsstämman de planer som nu tagits fram för hela Stallbacka. Det är en åtgärdsplan som är indelad i delområden där arbetena beskrivs i omfattning och med vilka metoder som kommer att användas för åtgärder mot vass, sly och övrig växtlighet. En del träd kommer att fällas där så behövs. Företag som är i aktuella delområden skall medverka med synpunkter på åtgärder som Trollhättans Stad genomför.

Initialt kommer hela Stallbacka att åtgärdas därefter kommer planerade åtgärder att ske enligt de planer som gäller för övriga Trollhättan.

Det är inte bara Trollhättans Stad som skall förbättra miljön utan även företagarna måste aktivt medverka med åtgärder med skyltning och mycket annat inom sina delar av Stallbacka.

En ny ficka med orienteringstavla planeras i anslutning till fd SAABs infart för material.

Nya orienteringstavlor kommer ersätta de befintliga som är i ett bedrövligt skick. De företag som är medlemmar har möjlighet att sätta upp skyltar på de nya orienteringstavlorna. Närmare detaljer om orienteringstavlorna kommer att klaras ut under närmaste tiden.

Det är nu vår och vi ser fram mot ett lyft av Stallbacka Industriområde!

Vi söker nya medlemmar och kontakta föreningens kassör Jimmie Cato jimmie.cato@mapesweden.se för medlemskap

 

Bill Alveros

Ordf.