Trollhättans Stads parkavdelning påbörjar nu arbeten invid Flygfältsvägen från Ingo-macken och mot norr med röjning, fällning träd, rensning av vass och sly som innebär att yttre miljön kommer att förändras.

Det är även aktuellt med grässådd på vissa ytor när väderleken tillåter. Arbetet kommer ta cirka en månad enligt parkchefen Mikael.  Mycket positivt!!