KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Inbjudan till föreningsstämma och årsmöte Välkommen till Stallbacka Företagarförenings föreningsstämma och årsmöte torsdagen den 15 mars 2016 med början klockan 17. Vi bjuder på kaffe o fralla. Vi träffas vid NEVS huvudport Saabvägen 5 Vi får en intressant information...

Sammanfattning från Årstämman 26 mars

Stallbacka Företagarförening har nu haft sitt första verksamhetsår och därmed sin första föreningsstämma den 26 mars 2015. Det har varit ett framgångsrikt år med koncentration på att förbättra den yttre miljön som nu har blivit omsatt i handlingsplaner från...

Miljöarbetet inom Stallbacka fortsätter:

Trollhättans Stads parkavdelning påbörjar nu arbeten invid Flygfältsvägen från Ingo-macken och mot norr med röjning, fällning träd, rensning av vass och sly som innebär att yttre miljön kommer att förändras. Det är även aktuellt med grässådd på vissa ytor när...

Skogsröjning på södra Stallbacka

Trollhättans Gatu- och Parkavdelning har redan påbörjat arbetet med att förbättra miljön inom Stallbackaområdet efter det att Stallbackas Företagarförening i brev och i samråd med Staden fattat beslut om förslag till förbättring av miljön i hela Stallbacka. De gör ett...