Skip to main content

Företagareförening Stallbacka

Vår målsättning

Vår målsättning i Stallbacka Företagarförening är att bevaka företagens intressen inom Stallbacka och Malöga i syfte att skapa bättre möjligheter och förutsättningar för befintliga och nya företag.

Detta sker genom

  • att främja den kommersiella verksamheten både mellan företagen och andra företag
  • att skapa en bra yttre miljö för befintliga företag och som stimulerar nyföretagandet
  • att föra en bra dialog med staden, myndigheter och organisationer
  • att marknadsföra Stallbacka som ett attraktivt område för företagande
  • att verka för att skyltar för gator och orientering är aktuella

Det är idag mer aktuellt än någonsin att visa beslutsfattare att Stallbackas näringsliv består av engagerade och intresserade företagare, som har vilja att påverka företagandets villkor.

Vi vill därför att Du som företagare sluter upp bakom oss i Företagarföreningen och ju fler vi är ju större tyngd har vi i vårt arbete.

Vi kommer att ha minst två möten per år där vi träffas under gemytliga former för att diskutera viktiga frågor. Vi vill gärna att ni kontaktar någon i styrelsen om ni har ideer eller programförslag.

Handlingsprogram

Styrelsens målsättning

Stallbacka Företagarförening skall vara en förening som tillvaratager och arbetar för gemensamma intressen inom området.

Styrelsens handlingsprogram 

Att understödja och stimulera den kommersiella verksamheten inom området genom att förbättra miljön och öka kontakterna mellan företagen.

Att vara remissinstans och samrådsinstans i kommunala frågor som berör området i miljö-, plan-, trafik- och gatufrågor.

Att represeentera föreningen på sammankomster för Trollhättans företagarföreningar som administreras av Näringslivsenheten.

Att lämna medlemsföretagen information två gånger per år.

Att till årsmötet presentera verksamhetsberättelse samt förslag till budget för kommande verksamhet.

Styrelsen

Lars-Bertil Haraldsson

Ledamot

Taxi 21 i Trollhättan AB

Tom Sörensen

Ledamot

Fyra Ess

Pär Löwenlid

Adjungerad

Trollhättan Stad

Anders Forsberg

Ledamot

Katoen Natie

Roger Karlsson

Ledamot

Stavdal AB

Mickael Brunberg

Adjungerad

Active AB

Bill Alveros

Kontaktperson

bill.alveros@telia.com

Thomas Karlström

Ledamot

IQR Solution

Björn Larsson

Adjungerad

Hans Andersson Recycling AB