Skip to main content

Hur blir vi bättre?

Genom att vi sätter upp mål och visioner tillsammans och tar fram en plan för hur vi skall nå fram till dessa så kan vi arbeta i en löpande process där vi kan se förändring.

Vi skall föra en dialog med Trollhättans Stad där vi tydligt visar vad vi gör och vad vi vill och vilka resurser vi kan behöva från stadens beslutsfattare för att skapa utrymme för förbättringar och tillväxt.